RKW Dolny Śląsk
logo

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

Anna Kegel przychyliła się do żądań policyjnych oskarżycieli i skazała trzech kibiców i 5 narodowców za „przytrzymywanie banneru na barierce” bez zgody właściciela. Kara to 20 godzin prac społecznych. Sąd nakazał też przepadek mienia w postaci baneru. - Nie jest to dla nas zaskoczeniem, to kolejny dowód na to, że we Wrocławiu nad sądami i...

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu - VI Wydział Karny

19 maja 2014 r. sędzia Paweł Chodkowski wydał wyrok w sprawie 19 osób obwinionych o zakłócenie wykładu majora Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zygmunta Baumana. Działo się to w czerwcu 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Sędzia Chodkowski stwierdził, że ideowe wybory Zygmunta Baumana z lat 1945–1953 nie dają obwinionym i komukolwiek „...