RKW Dolny Śląsk
logo

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny

Przewodniczący
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny

Sędzia
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej – XII Wydział Karny