RKW Dolny Śląsk
logo

We Wrocławiu wybrany został Zarząd Oddziału Stowarzyszenia RKW

W dniu 8 sierpnia 2015 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia RKW we Wrocławiu.

 W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Powiatowego Oddziału  Stowarzyszenia RKW we Wrocławiu: Jerzy Filak – przewodniczący - koordynator Stowarzyszenia RKW gminy Wrocław na prawach powiatu, Zbigniew Śmierzyński - członek Zarządu, Bogdan Troska - członek Zarządu.

Powiat - Gmina: 
Wrocław